Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór żłobki

Aktualności

HARMONOGRAM etapów rekrutacji do żłobków prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok żłobkowy 2022/2023

06.04.2022

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do żłobka wraz z dokumentami wymaganymi przy rekrutacji
TERMIN: 04.05.2022 r. - 31.05.2022 r. godz. 08:00 - 15:00

2. Formalna weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do żłobka
TERMIN: 01.06.2022 r. – 09.06.2022 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych do żłobka
TERMIN: 10.06.2022 r. godz. 10:00

4. Podpisanie umowy w sprawie korzystania z usług żłobka
TERMIN: 17.06.2022 r. – 30.06.2022 r. godz. 08:00 – 15:00