Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór żłobki

Pliki do pobrania

UCHWAŁA NR VI/86/19 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 27 marca 2019 r. (PDF)
w sprawie zmiany statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie
Pobierz (0,1 MB)
Oświadczenie o miejscu zamieszkania (PDF)
Oświadczenie składane w przypadku zaznaczenia spełnienia kryterium: oboje rodzice/opiekunowie prawni zamieszkują w Olsztynie, rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko zamieszkuje w Olsztynie.
Pobierz (0,1 MB)
Oświadczenie o odbytych szczepieniach (PDF)
Oświadczenie składane w przypadku zaznaczenia spełnienia kryterium: odbycia przez dziecko ubiegające się o miejsce w żłobku, obowiązkowych szczepień lub o ich długotrwałym odroczeniu, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.
Pobierz (0,1 MB)
Oświadczenie o wielodzietności rodziny (PDF)
Oświadczenie składane w przypadku zaznaczenia spełnienia kryterium: dzieci z rodzin wielodzietnych - troje i więcej.
Pobierz (0,1 MB)
Formularz rekrutacyjny (zgłoszeniowy do udziału w projekcie) (PDF)
Projekt "Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców"
Pobierz (0,17 MB)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - projekt (PDF)
Projekt "Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców"
Pobierz (0,1 MB)
Oświadczenie o miejscu zamieszkania - projekt (PDF)
Projekt "Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców"
Pobierz (0,13 MB)
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - projekt (PDF)
Projekt "Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców"
Pobierz (0,13 MB)
Oświadczenie o wielodzietności rodziny - projekt (PDF)
Projekt "Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców"
Pobierz (0,12 MB)
Zobowiązanie do przekazywania informacj na temat sytuacji na rynku pracy - projekt (PDF)
Projekt "Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców"
Pobierz (0,14 MB)